Een advocaat
die voor u stáát

Arbeidsrecht en ondernemingsrecht

Heeft u een juridisch probleem?

Valt het binnen een rechtsgebied waar ik verstand van heb? Dan bent u aan het juiste adres. Kijkt u hier rustig even rond om een indruk te krijgen van mij als mens, als ondernemer en als advocaat. Het resultaat in een juridisch geschil is immers zo goed als de samenwerking tussen cliënt en advocaat. Als wij geen klik hebben, dan kan ik u niet goed helpen.

U verdient een advocaat die bij u past. Wilt u altijd de grenzen van wat mogelijk is opzoeken? Wilt u voor een dubbeltje op de eerste rij zitten? Dan past u niet bij mij. Wilt u juridisch niet in zeven sloten tegelijk lopen? Wilt u risico’s goed kunnen overzien en beheersen? Dan bent u bij mij aan het juiste adres.

mr. J.K. den Haan

Ik ben geboren in 1968 en ben opgegroeid in Wilnis, onder de rook van Amsterdam. Na mijn studie Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam, ben ik in 1995 aan het werk gegaan als arbeidsjurist bij DAS Rechtsbijstand. In 2001 ben ik, in samenwerking met VKG te Hoorn, onder de naam Beneficial een arbeidsrechtelijke praktijk begonnen. Daarna ben ik in 2004 partner geworden bij Maet Advocaten. Bij dit kantoor heb ik tot 2020 gewerkt in een arbeidsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke praktijk. In 2020 heb ik mijn praktijk meegenomen naar Hendrikx Advocaten te Mijdrecht. Met ingang van 1 januari 2021 heb ik mij zelfstandig gevestigd te Amsterdam, onder de handelsnaam Beneficial. Ik ben woonachtig te Mijdrecht en ben de vader van een zoon van 10 en een dochter van 7. Mijn echtgenote is kandidaat notaris te Amsterdam.

Deskundigheid

Ik heb, in mijn praktijk, altijd getracht om deskundig advies te bieden, altijd bereikbaar te zijn voor mijn klanten en redelijke tarieven te hanteren. Deskundig advies is een rekbaar begrip. Je kunt het juridisch fantastisch doen, maar toch een ontevreden cliënt hebben. Je kunt het ook juridisch verknallen maar een wild enthousiaste cliënt hebben. Deskundigheid betekent voor mij; je cliënt een eerlijk verhaal vertellen. Vertellen wat je weet maar ook wat je niet weet. Deskundigheid betekent ook dat je jouw cliënt begeleidt, niet alleen juridisch, maar ook emotioneel. Vaak is het de eerste keer dat je cliënt een geschil juridisch uitvecht. Hij/zij ligt er wakker van, is er kapot van. Als je daar geen oog voor hebt, dan doe je je werk niet goed.

N

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid betekent voor mij ook daadwerkelijk bereikbaar zijn. Al mijn klanten hebben mijn (enige) mobiele telefoonnummer. Daarop ben ik ook ‘s avonds en in het weekend bereikbaar. Gelukkig is het bijna nooit nodig om mij ‘s avonds of in het weekend te bellen. Als het wel nodig is, ben ik blij die gelegenheid te kunnen bieden. Vaak hoor ik ook: “kan je even langskomen voor overleg?” Over het algemeen kan ik dat dezelfde dag nog doen. Wat mij betreft, draagt dat bij aan de dienst die ik verkoop. Onmiddellijke ondersteuning, wanneer dat nodig is.

N

Rechtsgebiedenregister, Derdengelden

Ik ben in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten onder de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– Arbeidsrecht. Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de
Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd
hoofdrechtsgebied. Ons kantoor beschikt niet over een stichting derdengelden en accepteert dan ook geen betalingen in naam van onze cliënten.

N

Redelijke tarieven

Redelijke tarieven zijn een combinatie van het uurtarief dat wordt gehanteerd en de snelheid waarmee de werkzaamheden worden verricht. Een advocaat met een laag uurtarief is niet noodzakelijkerwijs goedkoper dan een advocaat met een hoog uurtarief. Het gaat er uiteraard om hoeveel zij beiden declareren. Mijn uurtarief is laag, vergeleken bij gemiddelde uurtarieven in onze regio. Daarnaast werk ik snel en efficiënt. Wellicht dat sommige van mijn cliënten al 20 jaar bij sta. Daar ben ik maar wat trots op.

N

Docent PHOV

Naast mijn werkzaamheden als advocaat ben ik verbonden aan de Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde. Deze stichting kent verschillende HBO en post HBO opleidingen op het gebied van veiligheid en arbeidshygiëne. In het kader van de opleiding HVK (Hogere Veiligheidskunde) verzorg ik de colleges en het tentamen van het vak werkgeversaansprakelijkheid.

Wie neemt uw praktijk waar als u niet beschikbaar bent?

Ik heb een samenwerkingsovereenkomst met mr. Jeroen Brakke van het kantoor Maet Advocaten te Zeewolde. Wij nemen voor elkaar waar bij gelegenheid van vakantie of ziekte. Ook fungeren we als overloop voor elkaar. Als Jeroen extra capaciteit nodig heeft, dan bied ik die graag. Ook andersom ondersteunt Jeroen mij als dat nodig is.

Wat is het verschil tussen een jurist en een advocaat?

Het verschil is niet zo groot als u wel zou denken. Elke advocaat is jurist maar niet elke jurist is advocaat. Over het algemeen wordt aangenomen dat iemand die een rechtenstudie (HBO of WO) met goed gevolg heeft doorlopen zich jurist mag noemen. Het betreft echter een vrije titel die iedereen mag gebruiken. Advocaat mag je je pas noemen als je beëdigd ben als lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Advocaten doorlopen een beroepsopleiding van drie jaar voordat ze zich zelfstandig mogen vestigen. Advocaten dienen zorg te dragen voor permanente educatie om hun deskundigheid op peil te houden. Ook vallen advocaten onder het tuchtrecht op basis van de Advocatenwet. Het zijn van advocaat gaat dus wel wat verder dan het zijn van jurist. In de praktijk doen advocaten en juristen echter vaak hetzelfde werk. Een advocaat kan cliënten ook bijstaan in een civiele procedure bij de Rechtbank in een kwestie met een belang van meer dan € 25.000,– en, in hoger beroep, bij het Hof.

Mag een advocaat werken op basis van no cure, no pay?

De Nederlandse Orde van Advocaten verbiedt haar leden om te werken op basis van no cure, no pay. De gedachte daarachter is dat de advocaat daarmee partij wordt bij het geschil en het advies zal geven dat zijn of haar belang zal dienen. Wel mogen advocaten werken met een kostendekkend basistarief in combinatie met een succesfee.

Waar kan ik mij beklagen over het gedrag van mijn advocaat?

In eerste instantie natuurlijk bij de betreffende advocaat zelf. Als dat niet tot een bevredigende oplossing leidt kunt u uw klacht neerleggen bij de Deken van de Orde van Advocaten. De Deken zal een advies uitbrengen over de gegrondheid van de klacht. Daarna zal de Deken de kwestie voorleggen aan de Raad van Discipline.

Hoe kan ik inschatten of de kosten van een advocaat de moeite waard zijn?

In de meeste zaken is het niet met zekerheid te voorspellen hoe een geschil zal uitpakken. Zowel het gedrag van de wederpartij als de beoordeling door de Rechter is mensenwerk. Daarbij wordt je dus, zelfs na 26 jaar in de praktijk, met enige regelmaat verrast. Natuurlijk kan ik u helpen met een analyse van de juridische kansen en uitdagingen. Een voorspelling van van de uitkomst van een kwestie kan ik u echter niet bieden. Ik adviseer u dus om te doen wat uw hart u ingeeft en in het verdere vervolg niet meer om te kijken. Alleen op die manier kunt u, in de komende jaren, vrede hebben met wat u heeft besloten. Dat wil niet zeggen dat u op die manier altijd in het gelijk gesteld zal worden. Het wil wel zeggen dat u heeft gedaan wat u, alle omstandigheden overziend, het meest verstandig leek.

Doe ik er verstandig aan om een rechtsbijstandverzekering te sluiten?

Dat ligt helemaal aan uw omstandigheden. Bent u een ondernemer, dan denk ik persoonlijk dat u behoefte heeft aan meer persoonlijke aandacht dan een rechtsbijstandverzekeraar u kan bieden. Omdat ik ruim zes jaar bij een rechtsbijstandverzekeraar heb ik gewerkt, kan ik het weten. Bent u een particulier? Dan kan een gezinsrechtsbijstandverzekering voor u een uitkomst zijn. Houdt u er rekening mee dat het een ander product, met een andere prijsstelling is dan de advocatuur. Wenst u rechtstreeks contact met uw rechtshulpverlener op het moment dat het u uitkomt? Dan heeft u wellicht meer aan de bijstand door een advocaat. De kosten van die advocaat zult u echter ineens moeten voldoen, in plaats van in maandelijkse termijnen, zoals bij een rechtsbijstandverzekering. Of dat u past kan ik natuurlijk niet inschatten.

Kent uw kantoor een gratis intakegesprek?

Nee, ons kantoor kent geen gratis intakegesprek. Wij hebben daar geen goede ervaring mee. Ik sta nieuwe cliënten liever telefonisch te woord en probeer ze op weg te helpen. Dat kent zijn grenzen indien zij niet van plan zijn om mij in te schakelen, maar dat geldt evenzeer voor een gratis intakegesprek.

Als ik door de Rechter in het gelijk wordt gesteld, krijg ik de kosten die ik gemaakt heb voor mijn advocaat dan vergoed door de wederpartij?

De partij die door de civiele Rechter in het ongelijk wordt gesteld wordt over het algemeen veroordeeld in de kosten van het geding. De Rechter heeft daarin een grote mate van beleidsvrijheid. Die toegewezen proceskosten zijn echter niet gelijk aan de advocaatkosten die u heeft moeten maken. Die som bestaat over het algemeen uit het griffierecht en de deurwaarderskosten die u heeft moet maken en uw kosten voor rechtsbijstand. Die laatste post wordt bepaald door de Griffier aan de hand van het zogenaamde liquidatietarief. Over het algemeen is het bedrag wat u vergoed krijgt ongeveer 25% van de werkelijk door u gemaakt advocaatkosten. Over het algemeen schiet u er dus bij in, ook als u in het gelijk wordt gesteld.

Hoe moet ik de Rechter aanspreken?

In Nederland is het civiele proces redelijk informeel. Over het algemeen wordt de Rechter aangesproken met meneer of mevrouw. Sommige cliënten zeggen Edelachtbare of zelfs eerwaarde maar dat is zeker niet vereist.