Dit betreft een arrest van het Hof Den Bosch in een geschil over een concurrentiebeding, waarin ik optrad voor de werknemer. Een mooi resultaat na een harde strijd.